สมาคมมีเดียเอเยนซี่ฯ ตอบรับคำเชิญของมหาวิทยาลัยเนชั่น ในการร่วมมือกันสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรในสาขาการบริหารจัดการด้านสื่อโฆษณา

คุณไพจิตร เทียนทอง อดีตนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย(MAAT)แสดงความยินดีกับคุณวรรณี รัตนพล นายกสมาคมฯคนใหม่