สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยจัดงานเสวนา “Unwrap Digital TV Future” วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ Grand Hyatt Erawan

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทยในโอกาสครบรอบ 4 ปี วันที่ 26 มิถุนายน 2556

 นางวรรณี รัตนพล นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย เข้าพบ และมอบดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์