ภาพบรรยากาศงาน : งานสัมมนา “2014 Outlook” วันที่ 23 มกราคม 2557 ณ โรงโรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ โรงที่ 5 

สมาคมมีเดียเอเยนซี่ฯ ประกาศผลการประกวดรางวัล MAAT Media Award 2013 ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย มั่นใจมีส่วนช่วยยกระดับการทางาน และสร้างมาตรฐานให้กับวงการมีเดียเอเยนซี่ไทยเทียบเท่าระดับนานาชาติ