รายละเอียด หลักสูตร Communication Channel Management 2019

 

1. กรอกใบสมัคร พร้อมชำระค่าสมัคร 100 บาท โดยชำระเข้าบัญชี สมาคม สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเอ็มโพเรียม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 096-039364-3 แล้วอีเมลล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการทดสอบคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานในการประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจสื่อโฆษณา โดยบททดสอบประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 10 ข้อ ภาษาอังกฤษ 10 ข้อ โดยทำผ่านทางออนไลน์ ถ้าไม่ทำจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์

3. คะแนนการทดสอบมีดังนี้

              คณิตศาสตร์ 50%
              ภาษาอังกฤษ 50%

4. การทดสอบ สามารถทำได้เลยหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย หรือกลับมาทำใหม่ วันสิ้นสุดการลงทะเบียนสมัคร และทำการทดสอบ คือ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562

5. ประกาศผลทดสอบในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยจะแจ้งผลทดสอบผ่านอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ หรือท่านสามารถเข้าไปเช็คในเว็ปไซต์สมาคมฯ www.mediaagencythai.com ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

6.ผู้ผ่านการทดสอบจะต้องชำระค่าเรียนเป็นจำนวน 19,260 บาท (18,000 บาท รวม Vat 7%) โดยชำระเข้าบัญชี สมาคม สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเอ็มโพเรียม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 096-039364-3 และกรุณาอีเมลล์สำเนาใบนำฝากมาที่ผู้จัดการสมาคมฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ต้องชำระก่อนเริ่มอบรมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการอบรม

6.1 กรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ผู้สมัครได้รับสิทธิ์ ส่วนลด 15% (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในขั้นตอนกรอกใบสมัคร)
6.2 กรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมอื่นๆ (ต้องแสดงหลักฐาน) ผู้สมัครได้รับสิทธิ์ส่วนลด 5%
6.3 กรณีที่เป็นนักศึกษา (ต้องแสดงหลักฐาน) ผู้สมัครได้รับสิทธิ์ส่วนลด 10%
6.4 กรณีที่ไม่เป็นสมาชิก ผู้สมัครทุกรายจะเสียค่าใช้จ่ายที่เต็มราคา
6.5 กรณีที่สมัครในนามองค์กร และต้องการให้สมาคมฯ ออกใบแจ้งหนี้/Invoice กรุณาอีเมลแจ้ง กลับที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ คุณปรีชญา เกียรติคณารัตน์ : 081-668-5018 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ban1