รายละเอียด หลักสูตร Communication Channel Management 2018

  1. กรอกใบสมัคร พร้อมชำระค่าสมัคร 100 บาท โดยชำระเข้าบัญชี สมาคม สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเอ็มโพเรียม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 096-039364-3 แล้วอีเมลล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  1. ผู้สมัครจะต้องได้รับการทดสอบคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานในการประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจสื่อโฆษณา โดยบททดสอบประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 10 ข้อ ภาษาอังกฤษ 10 ข้อ โดยทำผ่านทางออนไลน์ ถ้าไม่ทำจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
  1. คะแนนการทดสอบมีดังนี้

          คณิตศาสตร์ 50%

          ภาษาอังกฤษ50%

  1. การทดสอบ สามารถทำได้เลยหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย หรือกลับมาทำใหม่ วันสิ้นสุดการลงทะเบียนสมัคร และทำการทดสอบ คือ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
  1. ประกาศผลทดสอบในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยจะแจ้งผลทดสอบผ่านอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ หรือท่านสามารถเข้าไปเช็คในเว็ปไซต์สมาคมฯ ตั้งแต่เวลา
  1. ผู้ผ่านการทดสอบจะต้องชำระค่าเรียนเป็นจำนวน 19,260 บาท (18,000 บาท รวม Vat 7%) โดยชำระเข้าบัญชี สมาคม สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเอ็มโพเรียม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 096-039364-3 และกรุณาอีเมลล์สำเนาใบนำฝากมาที่ผู้จัดการสมาคมฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.%20">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทั้งนี้ต้องชำระก่อนเริ่มอบรมในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการอบรม

          6.1 กรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ผู้สมัครได้รับสิทธส่วนลด 15% (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในขั้นตอนกรอกใบสมัคร)

          6.2 กรณีที่ไม่เป็นสมาชิก ผู้สมัครทุกรายจะเสียค่าใช้จ่ายที่เต็มราคา

          6.3 กรณีที่สมัครในนามองค์กร และต้องการให้สมาคมฯ ออกใบแจ้งหนี้/Invoice กรุณาอีเมลแจ้ง      กลับที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ คุณปรีชญา เกียรติคณารัตน์ : 081-668-5018 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

>>>สมัครอบรม<<<

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (CCM 2018 Syllabus.pdf)CCM 2018 Syllabus.pdf130 kB47